WK-com
Een van de beste luchtbehandelingskasten ter wereld. Ziekenhuizen, klinieken,
laboratoria en cleanrooms.

WK-com H Hygiene
WK-com H Hygiene

WK-com H hygiene Hygiënetechniek De hoogste eisen aan de hygiënisch feilloze constructie van de behuizing worden aan de hygiëne-apparaten WK-com H Hygiene gesteld. Extra gevoegde, absoluut gladde hoeken in de binnenruimte en luchtdichte jaloeziekleppen (DIN 1946 T.4) maken een veilig … Vervolgd

Lees meer