Organisatie

Jabrulier

In 1986 is Jabrulier opgericht en sinds 1990 bevindt het bedrijf zich op het huidige adres. De naam Jabrulier is een afkorting van de vrouw van de oprichter en de plaatsnaam De Lier. We zijn een platte klantgerichte organisatie met korte lijnen. 

In 2019 is er een wisseling van de directie geweest in verband met de pensionering van de oprichter. Sindsdien is de primaire focus op luchtbehandeling komen te liggen.

Een goed binnenklimaat is voor mensen en bedrijfsprocessen essentieel. Jabrulier zal dit altijd trachten na te streven met in acht neming van mens, milieu en maatschappij. Een gezond binnenklimaat gaat hand in hand met het ontwerpen van energiezuinige installaties.

Wij steunen maatschappelijke initiatieven

Naast de focus op duurzame klantrelaties en energiezuinige installaties, is er eveneens oog om maatschappelijk initiatieven op gebied van duurzaamheid te ondersteunen. Daarom kunnen Justdigit en Viridi Air jaarlijks op een sponsorbijdrage rekenen. Dit past bij onze visie.

Wij zorgen voor een gezond binnenklimaat, en deze initiatieven hebben direct invloed op een gezond buitenklimaat.